Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Til "Te hos Torpen"

Til Te Hos Torpen er et samtalerum, hvor præsterne er i dialog med mennesker i byen om et aktuelt emne. Formålet med samtalerne er, at Kirke, mennesker og samfund er i dialog med hinanden – uden nødvendigvis at dele samme livssyn.
I marts havde vi besøg af højskoleforstander Rasmus Meyer fra Krogerup til en samtale om unge og deres gudsforhold.
Samtalerne kalder vi Til Te Hos Torpen og de afvikles i Torpen Kapel. I sensommeren/efteråret vil vi invitere publikum til samtalerne, så det også er muligt at stille spørgsmål og diskutere det aktuelle emne. Samtalen tager ca. 30 min med efterfølgende dialog med publikum.

Lyt til til "Te hos Torpen" PodCasts

Nu kan du høre eller genhøre samtalerne til "Te hos Torpen" som PodCasts på Apple eller Spotify. Klik og lyt...

Link til Apple:

 

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/til-te-hos-torpen/id1613353738

 

 

 

 

Link til Spotify:

https://open.spotify.com/show/6iVNOkh1mAlosAI7lNAOPc?si=825f0cf779574208

Te hos Torpen

Der er ingen begivenheder.

Tankerne bag til "Te hos Torpen"

Til Te Hos Torpen er måske en lidt finurlig overskrift. Den stiller måske flere spørgsmål end den indsnævrer og peger i retningen af, hvad der kunne gemme sig bag den. Hvem er Torpen med P, er det kun for tedrikkere eller te-entusiaster, er det kun noget, man taler om eller smager man mon også på det, er det en tynd kop te eller er det din kop te?

Og nu spørger du måske, hvad er det? (Hvad er det for en te Torpen drikker?) 

Altså det er i sig selv en pointe, at overskriften rejser flere spørgsmål end den giver svar. Til Te Hos Torpen er nemlig et samtalerum, der stiller flere spørgsmål end der gives svar: Præsterne inviterer forskellige mennesker fra Humlebæk til en samtale om aktuelle emner og om eksistentielle spørgsmål som: Tro, håb og fællesskab. Det er her, forskellige livsanskuelser kan få lov at mødes, og hvor vi igennem samtale med hinanden kan blive klogere på livet, og hvad det vil sige at være menneske…

Og nu spørger du måske, hvorfor det? (Hvorfor sammen med Torpen?) 

Fordi vi er oprigtigt nysgerrige. Nysgerrige på de spørgsmål, der angår os alle sammen. Eksperter på livet og på de eksistentielle spørgsmål – og ja, på det med Gud, er vi vel alle? Vi tror, at vi kan være en mere aktuel og vedkommende kirke, når vi er i samtale med mennesker i lokalområdet om det, der optager os. Og måske vil nogle i dette samtalerum tænke, at det med kirken måske ikke er så fjernt fra det liv, de lever og den måde, de forstår verden på, som de gik og troede? Det er vores håb, at samtalerne giver rum til refleksion over, hvad vi dybest set mener, tror, er optaget af og måske større opmærksomhed på, hvordan vi lever mere i overensstemmelse med det - både individuelt og i fællesskab med hinanden... 

Og nu spørger du måske, hvordan foregik det? (Hvordan deltog Torpen?) 

Det hele begyndte i 2021, hvor vi pga. Corona-nedlukning blev særligt opmærksom på, hvor vigtig samtalen er for os som mennesker og som præst og kirke. Da hele 2021 blev et år, hvor Corona gjorde det svært at planlægge aktiviteter, blev de tre Til Te Hos Torpen samtaler tilrettelagt, så det var muligt at gennemføre uanset, hvordan Corona udviklede sig. Det blev et coronafrit samtalerum i mere end en forstand. Vi ønskede nemlig heller ikke at Corona skulle være omdrejningspunktet for samtalerne. Der blev derfor to mulighed for at deltage. Det var muligt at komme Til Te Hos Torpen og være med som publikum og indgå i samtalen med dagens gæst og præsterne, hvis restriktionerne tillod det på det tidspunkt, hvor samtalen fandt sted. Og samtidig blev samtalerne optaget som podcast, så de kan høres uden hensyn til arealkrav, sprit, mundbind og uden risiko for at blive smittet med Corona.

Og nu spørger du måske, hvem har I så talt med? og hvem er egentlig Torpen med P?  

Samtalerne tager udgangspunkt i det, vores gæst er særlig optaget af, og det er blevet til tre samtaler, der behandler: Kirke og kunst, krise og kultur. Vi kan ikke tale om kirke og kunst – og kirkekunst uden at stille spørgsmål om tro og gudsbillede. Vi kan ikke tale om kirke - krise og sorg uden at stille spørgsmålet om håb og gudsforhold, og vi kan ikke tale om kirke og kultur uden at stille spørgsmålet om fællesskabet med hinanden og med Gud.

Formålet med at invitere publikum med til samtalerne har været at få så mange som muligt til at stille spørgsmål og være med til at lede efter svarene. Det har været meget forskelligt, hvor mange spørgsmål publikum har stillet til de tre samtaler. Erfaringen viste, at det er nemmere at stille spørgsmål omkring kunst og kultur end om sorg. Derfor har publikum ikke ønsket at stille spørgsmål under optagelsen om krise og sorg. Men samtalen og spørgsmålene fortsatte ivrigt, da der blev slukket for optagelse.

Og nu fik du måske ikke svar på alle dine spørgsmål?

Måske fik du ikke svar på, hvem Torpen med P er. Måske giver det hele mere mening, når du ved, at samtalerne finder sted i Torpen Kapel i Humlebæk. Mange spørger: Hvad er en Torp, er der asfalteret hele vejen derud, er det kapel ikke kun et sted for døde, og kan man egentlig drikke te i et kapel? Det eneste, der er helt sikkert, er, at det er et helt fantastisk sted, hvor vi bliver klogere på, hvad det vil sige at være menneske, og hvor der stilles flere spørgsmål end der gives svar.