Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Trosbekendelsen, Fader Vor og De 10 bud

Du skal kunne Trosbekendelsen og dit Fader Vor. Det er to helt fundamentale forudsætninger for at blive konfirmeret. 

Trosbekendelsen er den kristne tro sammenskrevet i få sætninger. Det er indholdet af trosbekendelsen, du bekræfter ved din konfirmation. Fader Vor er vores fælles og vigtigste bøn.

 

 

 

 

 

 

Den apostolske trosbekendelse

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Amen

 

 

 

Fadervor

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Amen.

 

Det dobbelte kærlighedsbudskab

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.

Du skal elske din næste som dig selv.

 

 

 

 

 

 

 

 

De 10 bud

De tre første bud handler om dit forhold til Gud. De sidste 7 handler om dit forhold til andre mennesker:

  1. Du må ikke have andre guder end mig.
  2. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn.
  3. Husk hviledagen og hold den hellig.
  4. Ær din far og din mor.
  5. Du må ikke begå drab.
  6. Du må ikke bryde et ægteskab.
  7. Du må ikke stjæle.
  8. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
  9. Du må ikke begære din næstes hus.
  10. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom