Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sådan foregår en gudstjeneste

Den traditionelle gudstjeneste om søndagen hedder også højmessen. Dens forløb følger et rimelig fast mønster, der har rødder tilbage til de første kirker. Men også reformationen, Grundtvig og tidens ånd har sat sit præg på ritualer og form. De øvrige gudstjenester, der således ikke er højmesser kan have en mere fleksibel struktur. Det gælder fx vores årlige udendørs pinsegudstjeneste.

Forløbet i en højmesse

 1. Klokkeringning og bedeslag

 2. Præludium

 3. Indgangsbøn

 4. 1. salme

 5. Præst (P): Herren med være med jer! - Menighed (M): Og med din ånd!

 6. P: Lad os alle bede - Kollekt (Bøn) - M: Amen!

 7. P: Læsning af tekst fra Bibelen (M. rejser sig)

 8. 2. salme - (Når der er dåb ligger, den efter 2. salme og afsluttes med salme evt. vers fra salme).

 9. P: Dette hellige evangelium skriver evangelisten... M: Gud være lovet for sit glædelige budskab! (M. rejser sig) Lad os bekende den kristne tro - Trosbekendelsen (synges). (Har der været dåb udgår trosbekendelsen her, da den er sunget under dåben).

 10. 3. salme

 11. Prædiken

 12. 4. salme

 13. Nadver

 14. 5. salme

 15. P: Herren være med jer! - M: Og med din ånd! - Kollekt

 16. (M rejser sig) P. lyser velsignelsen mod menigheden.

 17. 6. salme

 18. Udgangsbøn

 19. Postludium