Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Menighedsrådet samles jævnligt i henhold til en aftalt mødekalender. Møderne er offentlige, og du er meget velkommen  til at overvære menighedsrådsmøderne. Som tilhører har du ikke taleret.  Alle menighedsrådsmøderne foregår i Sognegården, Gammel Torpenvej 26, 3050 Humlebæk.

En gang om året afholder menighedsrådet et menighedsmøde, hvor vi orienterer om resultater, visioner og planer. Her er du også meget velkommen, og her kan du stille alle de spørgsmål, du har lyst til. 

 Valgte til menighedsrådet

Helge Jacobsen  

Helge Jacobsen

Formand (orlov). Medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalget. Medlem af Valgbestyrelsen.

     
Merete Øst Vejbæk  

Merete Øst Vejbæk

Stedfortrædende formand. Kontaktperson. Formand for valgbestyrelsen.

Gl. Strandvej 90, 3030 Humlebæk

Mail: vejbaekmerete@gmail.com Tel: 27287406

     

Torben Wahlers

 

Niels-Kristian Hersoug

Kasserer. Medlem af Kirke- og Kirkegårdsudvalg.

 

     
Claus Due  

Claus Due

Formand for Informations- og Kommunikationsudvalg, Medlem af Menigheds- og Aktivitetsudvalget. Medlem af Bæredygtighedsudvalg. Medlem af Valgbestyrelsen.​ Webmaster.

Næstformand i Stiftsrådet for Helsingør Stift.

Gl. Strandvej 240A, 3050 Humlebæk 

 Mail IKU:  IKU@humlebaekkirke.dk

     
Bente Have Kildeby  

Bente Have Kildeby

Formand for  Kirke- og Kirkegårdsudvalg.

Baunebjergvej 107, 3050 Humlebæk 

Mail: bente@havekildeby.dk Tel: 24829959

     
Gurli Thinghuus Petersen  

Gurli Thinghuus Petersen

Formand for Menigheds- og Aktivitetsudvalg.

Strandhøjsvej 3, st. tv, 3050 Humlebæk

Mail: gurlipetersen@hotmail.com Tel: 30265032

     
Anders Marten Chrristoffersen  

Anders Marten Chrristoffersen

Formand for Bæredygtighedsudvalg.

 

     
Gerda Bender Jakobsen  

Gerda Bender Jakobsen

Medlem af Informationsudvalget, Bæredygtighedsudvalg samt Menigheds- og Aktivitetsudvalg. 

 

     
 Hanne Nyhegn  

Hanne Nyhegn

Medlem af Kirke og Kirkegårdsudvalget og Menigheds- og Aktivitetsudvalget.

 

     
Sebastian Bregning  

Sebastian Bregning

Medlem af Menigheds- og Aktivitetsudvalget.

     

Præsterne i Menighedsrådet

     
 

Hans-Henrik Ross

Sognepræst

Læs mere om præsterne

     
 

Mona Høgh

Sognepræst

Læs mere om præsterne

     

Medarbejdere i Menighedsrådet

     
 

Christian Christensen

Kirkegårdsleder, Administrationschef, medlem af Bæredygtighedsudvalg samt Kirke- og Kirkegårdsudvalg. 

Mail: humlebaek.kirkegaard@mail.dk Tel: 49191228

     
 

Iben Gorski

Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet

 


Stedfortrædere til Menighedsrådet

 

Susanne Dam Poulsen

 

Susanne Dam Poulsen

1. stedfortræder

 

     
 

Isabel Carlander

2. stedfortræder

 

 

Hvad laver et menighedsråd?

Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet. Hovedopgaverne er:

  • At administrere kirkens bygninger, dvs. kirker, kirkegårde, præstegårde og sognegårde
  • At forestå sognets økonomi gennem budgetter, regnskaber og økonomistyring
  • At medvirke ved ansættelse af sognets præster
  • At være arbejdsgiver for kirkens ansatte ud over præsterne
  • At deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd
  • At styrke kirkens liv og vækst
  • At synliggøre kirken og dens arbejde