Resultatet af valgforsamlingen 15. september

Resultatet af valgforsamlingen 15. september
Udgivet af claus due, ons d. 16. sep 2020, kl. 00:19
Menighedsråd

Ved en velbesøgt valgforsamling i Torpen Kapel, hvor vi antalsmæssigt nåede tæt på corona-grænsen, fik vi valgt det nye menighedsråd samt stedfortrædere. Alle 11 pladser i rådet blev besat, og der blev valgt 3 stedfortrædere.

Spændende var det, eftersom blot 4 medlemmer fra det siddende menighedsråd valgte at genopstille. De blev alle genvalgt, og vi kan byde velkommen til hele 6 nye medlemmer i rådet.

Læs mere om valgresultatet her.